Prostat Büyümesi - Prostat Kontrolü - Medical Park Üroloji Kliniği

Prostat Büyümesi

prostat büyümesi

Prostat büyümesinde tanı için parmakla rektal muayene, idrar akım hızının ölçümü, idrar tetkiki, ultrasonografik inceleme gibi tetkikler yapılır. Ultrasonografi ile prostat büyüklüğü ve işeme sonrasında mesanede kalan idrar miktarı ölçülür. Ayrıca böbrekler ve mesane incelenerek taş veya tümör gibi başka problemlerin varlığı da ortaya konur. Her hastada PSA total ve serbest değerleri bakılmalıdır. PSA değeri yüksek ve/veya parmakla muayenede şüpheli bulguları olanlara transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsileri yapılarak kanser varlığı araştırılır. Böbrek fonksiyonları (üre, kreatinin) bazı hastalarda gerekli olabilir. Özellikle genç hastalarda belirtiler ciddi ise ürodinamik tetkikler (basınç akım çalışması) ve üretrosistoskopi (mesane ve idrar yoluna anestezi altında optik cihazlarla girerek, görsel inceleme) yapılabilir.

Prostat büyümesinin tedavi yolları nelerdir?

1- İzlem:  Tedavi gerektirmeyen durumlarda hastalar doktorlar tarafından izlenmektedirler. Bu aktif izlemdir.

2- Ağızdan alınacak ilaçlar: Tedavi yöntemlerinin ikincisi ağızdan alınan ilaçlar tarafından yapılan tedavi yöntemleridir.

3- Minimal invaziv yöntemler: Prostat büyümesi hastalıkları ileri yaş hastalığı olduğundan, hastanın durumuna göre minimal invaziv yöntemlerle hastaya en az zararı verebilecek tedavi yöntemini seçmek durumundayız. Bunlar arasında mikrodalga ile ısıtma tedavileri, prostata iğne ile girilerek radyofrekansla ablasyon en sık uygulananlardır. İğne ablasyon 50 ml üzerindeki prostatlarda tercih edilmez. Bu yöntemlerde uzun süreli sonda taşıma gereği olabilir ve prostat büyüdükçe etkinlik azalır. Diğer operatif yöntemlere göre etkinlikleri daha azdır.

Cerrahi yöntemler arasında lazerler günümüzde yaygınlık kazanmıştır. Çeşitli lazerlerle buharlaştırma yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar arasında yeşil ışık “green light” en yaygın olmakla birlikte kırmızı ötesi “infrared light” dalga boyunda lazerler, thulium, holmium diğer kullanılan lazerlerdir. Lazerlerin dalga boylarına göre dokuda etkinlikleri farklı olabilir.

Holmium lazerler daha çok keserek çıkartma ve taş kırmada başarılıdır. İnvaziv girişimler sayılan TUR (kapalı prostat ameliyatı) veya açık prostat ameliyatları diğer seçeneklerdir. Çok büyük prostatlarda açık ameliyat gereği hasıl olabilir. İdrar yolundan girerek prostatın parça parça kesilerek çıkarılması işlemi TUR olarak adlandırılır.