Prostat Büyümesi ve Tedavisi - Prostat Kontrolü - Medical Park Üroloji Kliniği

Prostat Büyümesi ve Tedavisi

Prostat bezi her erkekte bulunan, mesane çıkışı hizasında idrar kanalını çepeçevre adeta bir kılıf gibi saran bir salgı bezidir. Büyüklüğü ve şekli kişiye ve özellikle yaşa bağlı olarak değişiklik sergileyebilir. Yerleşim olarak barsak son kısmının hemen önünde ve mesane çıkışında yer alır.

Genellikle sanılanın aksine, prostat bezi seksüel aktivite, libido ve ereksiyon mekanizmasıyla doğrudan ilgili değildir. Prostat bezi gerçekte ejakülasyon mekanizmasında taşıyıcı olarak rol alır, sperm hücrelerinin transferine aracılık eden seminal sıvıyı salgılayarak spermlerin nakline yardım eder.

Prostat neden büyür ve problem yaratır?

Erkekler yaşlandıkça prostatlarıda büyür. Prostat büyümesinin çoğu 50 yaşından sonra olmaktadır. Prostat hücreleri yaşla değişen hormon dengesi neticesinde artış gösterir. Bu da kişilerde prosat büyüklüğü ile direk ilişkili olmamak kaydıyla işeme şikayetlerine neden olabilir.

Prostat büyümesinin ayakta işeme ile bir ilişkisi yoktur. Oturarak işeme mesanede kalan idrar miktarını etkileyebilir ancak prostat büyümesini etkilemez.

Prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

İşemeye ait belirtiler ile karşımıza gelir. Sık idrara gitme, gece uykudan uyanıp idrara gitme , kesik işeme , çatallanarak, dağılarak fıskiye gibi işeme , idrarı başlatırken zorlanma , idrar biterken damlayarak kesilmesi, idrar bittikten sonra kişinin rahatlayamaması, kısa bir süre sonra tekrar idrar hissinin gelmesi, idrar yaparken yanma sızlama olması

Sık cinsel ilişkiye girmek prostat büyümesine neden olur mu?

Prostat büyümesinin cinsel ilişki sıklığı veya seyrekliği ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Cinsel ilişkiye girmeyenlerde de görülebileceği gibi çok sık girenlerde de görülebilir.

Prostat Büyümesi nasıl tedavi edilebilir?

Her selim prostat büyümesi mutlaka tedavi edilmek zorunda değildir. Kişinin şikayetleri , hayat kalitesininin bozulma derecesi, işemenin hızı , içerde idrar kalıp kalmaması, prostatın çevre dokulara yaptığı etkileşim tedavi kararını verdirici temel bilgilerdir.

Eğer hafif belirtiler var ve kişinin hayat kalitesini bozmuyorsa aktif izlem yani belli aralıklarla kişinin kontrol edilmesi yeterlidir. Kişi yardıma ihtiyaç duyuyorsa , prostat büyümesinin yaptığı şikayetleri ortadan kaldıran ilaç tedavileri mevcuttur. Bu dönemi geçmiş ciddi şikayetler var ise , kişinin hayat kalitesi ciddi oranda etkilenmiş ise ve prostat büyümesi taş, kanama, enfeksiyon, idrarın akamayıp mesanede kalması ve böbreklere zarar vermesi durumunda cerrahi tedavi uygulanır. Ameliyatın kapalı ve açık yöntemleri vardır.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi

Üroloji Bölümü

Op.Dr.İbrahim Duman